Feminisme: wat is dat nou eigenlijk?


Het woord 'feminisme' is een controversieel en omstreden woord, en roept ontzettend veel emoties op. Het jaagt zelfs vele mensen op de kast, en sommigen vinden het overdreven dat het woord nog steeds gebruikt moet worden. De vraag "Maar in welk opzicht zijn vrouwen dan nog ondergeschikt aan de man?" krijg ik vaak naar me toegeworpen, doelende op het feit dat vrouwen en mannen allang gelijk zijn. Helaas is het tegendeel waar: vrouwen zijn in het verleden achtergesteld aan de man, en vandaag de dag is dit nog steeds de realiteit. Uiteraard hebben wij het in Nederland, in vergelijking met andere landen, goed; dit betekent echter niet dat er geen werk meer aan de winkel is. 

In het Global Gender Gap Report 2018 uitgevoerd door World Economic Forum staat Nederland op de teleurstellende 27e plek (van de 149 deelnemenden), onder landen als Frankrijk, Duitsland, Engeland, Noorwegen en Zweden maar óók; Rwanda, Nicaragua, Cuba, Costa Rica en de Filipijnen. Je zult vast denken: hoe is dit mogelijk? In het verslag gaat het voornamelijk om statistieken en landen worden beoordeeld op vier verschillende categorieën: economische participatie en kansen (economic participation and opportunity), verkrijging van educatie (educational attainment), gezondheid en overleving (health and survival), en aanmoediging politieke participatie (political empowerment). Op zowel educatie als gezondheid scoort Nederland goed, maar in de politiek en het bedrijfsleven zijn er maar weinig vrouwen te vinden. Uiteraard is dit een kwantitatief onderzoek wat het ingewikkelder maakt om conclusies te trekken over het feit waarom er zo weinig vrouwen in de politiek en het bedrijfsleven werken. Maar het zet je wel aan het denken...

Ondanks dat de positie van vrouwen over de afgelopen tientallen jaren aanzienlijk verbeterd is, betekent het niet dat we 'er al zijn'. Vrouwen zijn nog steeds achtergesteld aan mannen, en daarom wordt het woord 'feminisme' nog gebruikt. Hoewel er meerdere definities zijn van feminisme, definieert Karen Offen in het artikel Defining Feminism: A Comparative Historical Approach (1988, p. 123) het als volgt: "a theory and/or movement concerned with advancing the position of women through such means as achieve- ment of political, legal, or economic rights equal to those granted men". Oftewel: 'een theorie en/of beweging die de positie van vrouwen wil verbeteren door middel van het bereiken van politieke, wettelijke, of economische rechten gelijk aan die van mannen'. Feminisme streeft dus naar gelijkheid, of gelijkwaardigheid, tussen vrouwen en mannen. 

Helaas wordt het woord 'feminisme' nog steeds verkeerd begrepen, en trekken velen de conclusie dat je als feminist graag vrouwen aan de top wil hebben en dat je mannen niet kunt uitstaan. Hierbij komen ook de nodige stereotypen van feministen; bijvoorbeeld vrouwen die alleen maar broeken dragen, zich niet scheren en als 'mannelijk' worden bestempeld. Uiteraard zijn er vast feministen die dit stereotyp wellicht bevestigen (waar overigens niets mis mee mis), maar dit betekent niet dat alle feministen er zo uit (moeten) zien. Definieer 'feminisme' hoe jij het wil, want voor iedereen betekent het iets anders. Toch vind ik het persoonlijk wel van belang om het woord te blijven gebruiken. We moeten niet vergeten dat vrouwen systematisch zijn achtergesteld in het verleden, en door dit woord te gebruiken wordt de essentie van de gedachte opnieuw benadrukt. Een verwerping van het woord doet af aan het leed wat vrouwen in het verleden hebben moeten doorstaan, en wat vrouwen nog steeds meemaken in de huidige samenleving.

Bron foto: Pinterest.

Geen opmerkingen