Studeren in Gender Studies: wat is dat?


Tijdens mijn bachelor op University College Maastricht (UCM) had ik de vrijheid om weliswaar mijn eigen vakkenpakket samen te stellen. Vooral in mijn eerste jaar was dit nog even aftasten, en ik besloot vakken te kiezen waar mijn interesses het meest lagen: sociale psychologie, kunst, film en cultuur studies (cultural studies - wellicht een soort culturele anthropologie/sociologie). Bij het laatste ging het voornamelijk over identiteit, en het concept 'gender' kwam steeds vaker om de hoek kijken. Nu staat 'gender' niet los van alle andere aspecten van identiteit (iets wat intersectionality heet binnen Gender Studies), maar ik besefte me na een tijdje dat dit daadwerkelijk een studiegebied is. Sindsdien ben ik me vooral gaan focussen op Gender Studies, maar dit bracht heel wat vraagtekens met zich mee - voor mij, maar ook voor mensen om mij heen. "Wat houdt dat dan in, Gender Studies?" is een vraag die ik vrijwel in elk gesprek moest beantwoorden. Maar hoe leg je zoiets uit?

Het heeft mij jaren geduurd om te kunnen beseffen wat Gender Studies nu precies voor een gebied is, en hoe je dit het beste aan anderen uit kan leggen. Nu zou ik een heel theoretisch stuk kunnen schrijven over de definitie van Gender Studies, maar laat ik het vandaag maar bij een wat simpelere uitleg houden. Het gebied is ontstaan met de naam Vrouwenstudies (Women's Studies) en later werd het ook nog Feminist Studies genoemd. Langzamerhand is de term veranderd in Gender Studies; een studiegebied over gender. Say what?

Het studiegebied focust zich op feminist theory, waardoor het vroeger ook wel Feminist Studies genoemd werd. Sommigen prefereren de term Gender Studies, omdat dit wellicht voor meer inclusiviteit zorgt - het gaat tenslotte over alle genders. Zelf zou ik het wellicht omschrijven als de filosofie van gender, ofwel Gender Filosofie. Het houdt zich namelijk bezig met concepten als 'sex' en 'gender', en wat deze concepten precies inhouden. Ook richt het zich op maatschappelijke verschijnselen in onze samenleving die deze phenomenen creëeren en verder in stand houden. Er wordt nagedacht over vragen als: "Wat is gender?" en "Wat is sekse?". Deze termen worden beschouwd als een sociale constructie; iets wat door ons als mens en door onze samenleving is gevormd. Ook lezen we stukken over wat bijvoorbeeld 'mannelijkheid' of 'vrouwelijkheid' betekent, duiken we in teksten over de verwerping van het 'binaire gendersysteem' en over ideeën van verschillende filosofen over meerdere genders (zoals het artikel The Five Sexes van Anne Fausto-Sterling). 

Uiteraard komt er meer bij kijken, en gaat het niet alleen over gender maar over alle aspecten van identiteit, genaamd intersectionality ("refers to the interaction between gender, race, and other categories of difference in individual lives, social practices, institutional arrangements, and cultural ideologies and the outcomes of these interactions in terms of power" - Kathy Davis, 2008, p. 69 in het artikel Intersectionality as Buzzword). Tussen alle aspecten van gender is er namelijk spraak van interactie; niet alleen gender is dus van belang, maar bijvoorbeeld ook ras, klasse, cultuur, etniciteit en geografie. 

Hoewel het misschien erg abstract klinkt, kan Gender Studies ook duidelijker en concreter zijn. Onderzoek kan bijvoorbeeld focussen op de representatie van gender in de media (sociale media, tijdschriften, of tv), in de geneeskunde (mijn bachelorscriptie ging over gender geneeskunde), of literatuur. Persoonlijk vind ik het vooral leuk om in een bepaald gebied te duiken en bepaalde theorieën te analyseren en toe te passen, waardoor het wat tastbaarder wordt.

Bron foto: Instagram (@lilboyblueish).

Geen opmerkingen